Сайтысь утчано

Удмурт элькунысь йӧскалык политикая министерство
Сайтысь утчано
Удмурт этнографилы но фольклорлы сӥзем “Meras” вотэсбам ужаны кутскиз
20 June 2021 Иворъёс

Удмурт этнографилы но фольклорлы сӥзем “Meras” вотэсбам ужаны кутскиз

Отын быдэс элькунысьтымы удмурт калыклэн лулчеберетэз но кылёсбурез интыямын

Вотэсбамез кылдытон но тырмытон бордын тыршизы Калык творчествоя элькун юртысь ӧнерчиос но тодосчиос, озьы ик SMM-ӧнерчиос, кылысь кылэ берыктӥсьёс, дизайнеръёс, программистъёс.

Вотэсбамысь Удмурт Элькунлэн интерактивной мутусысьтыз арбери луисьтэм лулчеберет кылёслэсь(мераслэсь) объектъёссэ адӟыны луэ. Объектъёс со ёросъёсын яке гуртъёсын пусъемын, кытысь соос бичамын вал. Котькуд ёрослэн нимаз мутусэз вань. Ёросъёсысь гуртъёсты, компьютер шырпилэсь питранзэ бадӟыматон пала бергатыса, адӟыны луэ.

Ивор дасямын Эшъяськон юртысь корреспондентъёсын

Поделиться